Arbeidsmarktontwikkeling

Ook dit jaar zal naar verwachting het aantal vacatures verder stijgen, maar vanaf 2023 wordt een daling verwacht. Het aantal banen en gewerkte uren neemt de komende tijd eveneens toe, al vlakt die groei volgend jaar wel af. Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV in de jaarlijkse arbeidsmarktprognose.

Tijdens de coronacrisis kreeg de arbeidsmarkt de nodige klappen, maar herstelde zich daarna snel. Dat dit herstel niet in hetzelfde tempo doorzet komt door de nieuwe economische onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De economie kende in 2020 een krimp van 3,8 procent, maar het aantal banen daalde slechts met 0,3 procent. Wel ging het aantal gewerkte uren harder omlaag. Een jaar later, in 2021, herstelde de economie zich en kwam het aantal banen weer boven het niveau van 2020 uit. Wel bleef het aantal gewerkte uren nog achter.

De komende jaren wordt een stijging verwacht van het aantal gewerkte uren, maar het UWV verwacht niet dat het aantal uren per baan in 2023 alweer boven het niveau van voor corona uitkomt.

De belangrijkste oorzaak ligt in de verdeling van werkuren. Zelfstandigen werken gemiddeld minder uren. Het aantal banen voor zelfstandigen steeg in 2020 hard, maar het totaal aantal uren nauwelijks. Daardoor daalde het gemiddeld aantal uren dat een zelfstandige werkte hard.

Het UWV ziet vooral in de uitzendbranche en de horecabranche een sterke stijging van het aantal banen. In de winkelbranche en de autoverkoop verwacht het UWV juist minder banen, net als in de industrie. Die laatste sector is zeer gevoelig voor de bewegingen van de economie, maar ook van internationale ontwikkelingen.

Bron: NU.nl

“De arbeidsmarkt is continu in beweging en we zien dat allerlei externe krachten hier invloed op hebben. Door ons hier in te verdiepen probeert De Overstap hier zo goed mogelijk op in te spelen om voor zoveel mogelijk mensen een passende baan te vinden”

Vragen? Laat u terug bellen

×