Eigen bijdrage WMO of Wlz 2020

Gaat u in 2020 hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen of ontvangt u deze nu al. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden (huishoudelijke hulp), begeleiding of heeft u een hulpmiddel nodig? Dan moet u in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen. In 2020 is de eigen bijdrage aangepast maar ook de betalingswijze, in deze video wordt […]

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 worden de uitkeringsbedragen aangepast. Dit geldt voor de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) […]

Gemiddeld 50 euro meer nettoloon in 2020

Het nettoloon op het eerste loonstrookje in 2020 valt voor alle werknemers tientallen euro’s positiever uit. Een werknemer met een minimumloon verdient volgend jaar 29 euro netto per maand meer. Iemand met een salaris van 3.000 euro bruto per maand profiteert relatief het meest van de aangepaste belastingtarieven en hogere heffingskortingen. Deze personen houden onderaan de streep 51 euro per […]

Eindelijk eenvoudiger: Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie

Veel werkgevers hebben moeite met de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de re-integratie, al zijn zij zich daar vaak niet van bewust. Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan […]

Vragen over de eigen bijdrage WMO of Wlz

Gaat u in 2020 hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangen of ontvangt u deze nu al. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden (huishoudelijke hulp), begeleiding of heeft u een hulpmiddel nodig? Dan moet u in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen. In 2020 is de eigen bijdrage aangepast maar ook de betalingswijze, in deze video wordt […]

Eindcijfer klanttevredenheid Zorg 2019 bekend

Met trots kunnen wij mededelen dat we een 8,5 gescoord hebben op de klanttevredenheid over onze zorgtrajecten! Het jaarlijkse onderzoek over de tevredenheid van de zorg die wij leveren zit erop. In navolging op 2017 en 2018 hebben we de tevredenheid in 2019 gemeten, alle cliënten hebben deelgenomen en we zijn blij met het eindcijfer. De Overstap biedt onder andere […]

Effectiviteit van jobcoaching; een onderzoek is nodig

Er is nog weinig bekend over hoe het mensen vergaat op de arbeidsmarkt en over de effectiviteit van jobcoaching. Daarom hebben UWV en het Ministerie van SZW aan de SEOR gevraagd hier onderzoek naar te doen. Tussen 2013 en 2018 zijn ongeveer 25.000 mensen gestart met een baan waarbij ze vanuit UWV begeleiding kregen van een jobcoach. Van deze groep […]

Wij wensen u ook fijne feestdagen toe

Het is altijd moeilijk om aan het eind van het jaar een moment te vinden waarop we samen het jaar kunnen afsluiten, collega’s met kinderen hebben al vaak allerlei kerstmomenten op school en verenigingen e.d. Anderen zijn druk in hun rol als vrijwilliger om kerstactiviteiten te organiseren. Maar ook onze begeleidingsactiviteten blijven doorgaan en er moet ook nog van alles […]

Vragen? Laat u terug bellen

Meest recente berichten

×