Wijzigingen in het doelgroepregister

Heeft u werknemers in dienst die in het doelgroepregister staan? Er zijn sinds 1 februari 2020 regels veranderd. Dit heeft voor u mogelijk gevolgen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Een werknemer kan zich uitschrijven

Als een werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden om in het doelgroepregister te staan, kan hij zich laten uitschrijven. Een werknemer kan besluiten om zich uit te schrijven, omdat hij niet geregistreerd wil staan onder een doelgroep waar hij niet langer onder valt.
Voor u kan dit betekenen dat u bepaalde voordelen verliest. Ook telt de werknemer niet meer mee voor het quotum arbeidsbeperkten. Dit geldt dan pas vanaf 1 januari 2021. Vanaf dat moment wordt de werknemer daadwerkelijk uitgeschreven. Sommige werknemers worden wel meteen uitgeschreven.
Dit zijn werknemers die alleen geregistreerd staan als:
– Schoolverlater van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of,
– van het praktijkonderwijs (pro) of,
– iemand die op 31 december 2014 op de wachtlijst WSW stond (Wet Sociale Werkvoorziening).

 

Opname tot AOW-leeftijd

Vanaf 1 februari 2020 blijft een werknemer tot zijn AOW-leeftijd in het doelgroepregister staan, behalve als hij zich laat uitschrijven. Voor u geeft dit meer zekerheid.
Bekijk het doelgroepregister regelmatig zodat u altijd de meest actuele informatie heeft. De gegevens worden namelijk door derden aangeleverd en periodiek geactualiseerd. Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

 

Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? U kunt dit via het werkgeversportaal van het UWV opvragen. Voor een sollicitant of uitzendkracht doet u dit met zijn burgerservicenummer. Een eigen werknemer of een gedetacheerde werknemer kan dit met zijn burgerservicenummer of met het loonheffingennummer van het bedrijf.

Vragen? Laat u terug bellen

×