Levensloopbegeleiding bij mensen met Autisme is belangrijk, waarom?

We weten al lang dat levensloopbegeleiding (of lifecoaching) voor mensen met autisme heel belangrijk kan zijn. Deze conclusie werd al in 2009 getrokken door De Gezondheidsraad in het rapport: “Een leven lang anders”.

Toch komt dit in Nederland niet vanzelf van de grond, omdat ons wettelijk stelsel voor zorg en ondersteuning hier niet altijd op aansluit. Dit is waar mensen met autisme in de praktijk vaak tegenaan lopen:
1. Als er een probleem ontstaat wordt er een begeleidingstraject gestart voor het oplossen van precies dát probleem. Daarna stopt de begeleiding, ook als er ondertussen nieuwe problemen optreden.
2. Als er problemen op verschillende levensterreinen optreden die wel met elkaar samenhangen, dan krijgt ieder levensterrein een apart begeleidingstraject.
3. Als er een goede klik is met een begeleider dan moet deze persoon vaak weer losgelaten worden zodra er minder begeleiding nodig is.
4. Als er acuut begeleiding nodig is omdat er iets fout gaat of fout dreigt te gaan, dan moet er eerst een indicatie aangevraagd worden voor begeleiding. Dit kost tijd en levert vaak stress op. Vervolgens komt de persoon die de begeleiding aanvraagt op een wachtlijst en krijgt hij/zij een nieuwe begeleider toegewezen met wie nog een band moet worden opgebouwd.

 

Vraaggericht werken

Levensloopbegeleiders gaan vraaggericht en ontwikkelingsgericht te werk. Ze stimuleren op een respectvolle manier de ontwikkeling, het levensgeluk, de autonomie en deelname van de deelnemers aan de samenleving. Levensloopbegeleiders voeren het goede gesprek (vraagverheldering en coaching) en regelen maatwerk voor de deelnemers waar dat nodig is.

 

Waar kan ik terecht

Steeds meer gemeenten zien de voordelen van levensloopbegeleiding in. De Overstap werkt met veel gemeenten in Overijssel samen.
Ook op zoek naar een levensloopbegeleider? Adviesbureau de Overstap stelt ze graag aan u voor.

Vragen? Laat u terug bellen

×