Wat zegt leeftijd nou helemaal?

Nederland vergrijst en daarmee ook de werkende populatie. Er doen veel (voor)oordelen de ronde over 55-plussers maar deze zijn vaak ongenuanceerd. Negatieve stereotypen zijn vaak onterecht. Geen 55-plusser is hetzelfde en iemands leeftijd zegt weinig over iemands werkvermogen. Dit zijn twee belangrijkste onderzoekbevindingen van Annet de Lange, professor Succesvol ouder worden in werk aan de Open Universiteit.

In het UWV magazine las ik hierover een mooi artikel en de belangrijkste wetenswaardigheden hieruit wil ik graag delen.

 

MEERDERE DEFINITIES VAN LEEFTIJD

Er zijn meerdere manieren om naar leeftijd te kijken. Als eerste wordt hier de organisatie-leeftijd genoemd. Welke ervaringen heeft iemand opgedaan, heeft iemand zichzelf ontwikkeld?

De tweede is de leefsituatie-leeftijd: wanneer iemand meerdere zorgtaken heeft dan kan dit leiden tot minder inzetbaarheid, een persoon met een jongere, werkende partner zal geneigd zijn langer door te werken. De derde is de functionele-leeftijd: de fysieke en mentale gezondheid. De vierde is psychosociale leeftijd: hoe denkt iemand zelf over ouder worden en hoe kijkt de omgeving hiertegen aan? Het onderkennen van deze leeftijdsoorten biedt meer aanknopingspunten om een werknemer duurzaam inzetbaar te maken dan de kalenderleeftijd.

 

KIJK NAAR BEHOEFTE EN STERKE PUNTEN

Door gesprekken te voeren met oudere werknemers kun je als organisatie achterhalen wat iemands situatie is en welke behoeften er spelen. Het aanbieden van mogelijkheden als parttime werken en jobcafting is een goed voorbeeld hiervan. Zelf de functie vormgeven op basis van talenten, vaardigheden en competenties.

 

BIEDT ONTWIKKELKANSEN

Juist voor ouderen is het van belang dat ze zich blijven ontwikkelen. Hiermee train je mentale en cognitieve veerkracht omdat mensen hierdoor uit hun comfortzone moeten komen. Werkgevers kunnen hierin faciliteren door kansen te bieden om iets nieuws te proberen en ook door in gesprek te gaan over hun fysieke en mentale conditie, wat hebben ze hierin nodig? De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan snel. Dit vraagt vooral om de juiste skills en niet zozeer op ervaring, hierin moeten oudere werknemers ook meegroeien.

 

Groeten Hedwig Meen

 

Bron: UWVMAGAZINE oktober 2022

Vragen? Laat u terug bellen

×