Veranderingen bij doorbetalen zieke werknemer

Heb je als mkb’er een zieke werknemer? Dan moet je die twee jaar lang loon blijven betalen. Dat is vaak lastig. Met nieuwe maatregelen wordt dit nu makkelijker, duidelijker en goedkoper. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), werkgeversorganisaties en verzekeraars maakten hier afspraken over.

Doorbetalen
De eerste twee jaar ben je als werkgever verplicht het salaris van een zieke werknemer grotendeels, minimaal 70%, door te betalen. Tegelijkertijd moet je samen met je zieke medewerker zorgen dat die weer snel aan het werk gaat.

Risico
Veel kleine werkgevers vinden de verplichtingen rond de loondoorbetaling niet naar verhouding. De meesten hebben een, niet verplichte, verzuimverzekering: 75% van de bedrijven met minder dan 7 werknemers en 85% van de bedrijven met tussen 7 en 15 werknemers. Maar er is twijfel of alles goed geregeld is als een werknemer langdurig ziek is. Ondernemers hebben onvoldoende ervaring met lang ziekteverzuim om te weten welke acties nodig zijn. Ondersteuning door een afdeling personeelszaken zoals bij grotere bedrijven ontbreekt. Ondernemers vinden dit een risico waardoor ze werknemers niet zo snel een vast contract aanbieden.

 

De veranderingen op een rij

 

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering
Per 1 januari 2020 komt er een speciale MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, die jou als ondernemer optimaal moet ondersteunen. Deze verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken van de loondoorbetaling bij ziekte. Het wordt een commerciële verzekering. De hoogte van de premies is nog niet bekend.

450 miljoen voor tegemoetkoming in de kosten
De overheid trekt 450 miljoen euro uit voor tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling. Dit geld is vooral bedoeld voor kleine werkgevers in het mkb. Het gaat per werkgever om een bedrag van 1.100 euro per jaar dat je kunt gebruiken voor de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

Kwaliteitsverbetering medisch advies
Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen leidend. Dit advies is de basis voor het re-integratietraject dat je als werkgever samen met je werknemer organiseert. De overheid investeert 10 miljoen euro in kwaliteitsverbetering. Doel is het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts te baseren op dezelfde uitgangspunten.

Meer transparantie UWV
De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Voor kleine werkgevers moet het duidelijk zijn waar UWV je op beoordeelt bij de re-integratie van je zieke werknemer.

Meer grip op re-integratie
Als werkgever krijg je meer grip op het zogenaamde ‘tweede spoor’. Je werknemer keert dan niet terug bij jouw bedrijf, maar gaat bij een andere werkgever aan de slag. De medewerker krijgt daarbij een grotere rol. Er komen ook experimenten die re-integratie bij een andere werkgever makkelijker maken.

Bron: KvK.nl

 

Vragen? Laat u terug bellen

×