Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen

Cliënten met een IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) of een Wajong DGA-uitkering (Wajong uitkering zonder arbeidsvermogen) hoeven niet te re-integreren. Maar wat als je alsnog graag wilt werken? Voor die gemotiveerde mensen kon UWV lange tijd niets doen. Dankzij een nieuwe regeling maken ze nu tóch aanspraak op UWV-dienstverlening.

Diverse cliënten gaven de afgelopen jaren aan dat ze ondanks hun arbeidsongeschiktheid graag wilden werken. Mét behoud van uitkering. ‘Voor sommigen was het de wens om weer te kunnen bijdragen aan de maatschappij, voor anderen was het de angst voor sociaal isolement, behoefte aan structuur, financiële redenen of een combinatie daarvan’, vertelt Isabel de Kroon, businessadviseur UWV Werkbedrijf. ‘Wij zagen het als gemiste kans om deze gemotiveerde groep mensen niet te helpen. Daarom zijn we hierover in gesprek gegaan met het Ministerie van SZW en dat heeft uiteindelijk geleid tot deze nieuwe regeling die geldt tot en met 20 april 2028. UWV kan nu deze cliënten helpen met een proefplaatsing, een re-integratietraject of een opleiding waarmee diegene mogelijk weer aan het werk kan.’

Experimentenperiode

Samen met het Ministerie van SZW is een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. Je regelt daarin dat je tijdelijk, bij wijze van experiment, iets mag doen wat tot dat moment wettelijk niet mogelijk is. Omdat het ongeveer een jaar duurt voordat zo’n AMvB klaar is, kreeg UWV toestemming om een groot deel van de reguliere dienstverlening al te mogen bieden aan volledig arbeidsongeschikten die toch willen werken. Isabel: ‘Omdat het hier een tijdelijk experiment betreft, voert een onafhankelijk bureau een evaluatie uit. Die kijkt onder andere naar de resultaten, maar ook naar de ervaringen vanuit de cliënten en de arbeidsdeskundigen die deze cliënten begeleiden. Op basis van de evaluatie gaat het Ministerie van SZW beslissen of UWV het bieden van dienstverlening aan deze groepen mag voortzetten.’

Bron: UWV

Vragen? Laat u terug bellen

×