Stimuleren werkhervatting bij langdurige afwezigheid

Inzet jobcoaching bij werkhervatting en langdurige afwezigheid.

Niet iedere werkgever is op de hoogte dat bij ziekteverzuim ook gebruik kan worden gemaakt van een jobcoach om de medewerker te ondersteunen om zijn werkzaamheden te hervatten en tijdelijk te begeleiden op de werkplek. UWV biedt die mogelijkheid en wij kunnen u daarbij helpen.

Dit staat er geschreven in het Jobcoachprotocol: Bij een (zeer langdurige) afwezigheid in geval van ziekte of vakantie kan – ondanks dat de persoon niet werkt – er toch sprake zijn van inzet van Jobcoaching. Wordt Jobcoaching ingezet, dan zijn de activiteiten gericht op de werkhervatting. Is de persoon langdurig ziek, dan is de werkgever primair verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. De Jobcoach kan aanvullend hierop de persoon coachen richting werk. Gelet op de verantwoordelijkheid van de werkgever kan de Jobcoaching uitsluitend na expliciete schriftelijke goedkeuring door UWV worden ingezet. De persoon vraagt hiervoor samen met zijn Jobcoachorganisatie goedkeuring.

Bron: Staatscourant 2019 nr. 51108 18 september 2019

Meer weten, kijk dan op onze website..

Vragen? Laat u terug bellen

×