Passend aanbod (verplichte tegenprestatie) kost half miljard

Niemand in de bijstand aan de kant. Wij delen deze ambitie met staatssecretaris Van Ark. Echter, het wetsvoorstel dat er nu ligt gaat de meeste mensen in de bijstand niet verder helpen en kost minimaal een half miljard extra.

De VNG eist serieuze aanpassingen in het wetsvoorstel en voldoende geld om de ambitie waar te maken. Gemeenten proberen mensen die in de bijstand belanden zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen. Er wordt gekeken naar wat onze inwoners verder helpt en er wordt daarbij passend aanbod gedaan.

Aanpassingen in wetsvoorstel

De huidige Participatiewet biedt ruimte voor dit maatwerk, hoewel gemeenten door eerdere kortingen op de middelen voor re-integratie lang niet iedereen voldoende aandacht kunnen geven. De voorgestelde aanpassingen beperken gemeenten in het bieden van maatwerk. Daarnaast zorgt een verplichte tegenprestatie er op geen enkele wijze voor dat mensen daadwerkelijk aan een baan geholpen worden. Om die redenen willen wij serieuze aanpassingen in het wetsvoorstel.

 

VNG: Onafhankelijk onderzoek naar kosten

Zowel de VNG als het SCP hebben het kabinet er al eerder op gewezen dat door de verregaande bezuinigingen, die gelijktijdig met de invoering van de Participatiewet zijn doorgevoerd, het finPassend aanbod ancieel onmogelijk is voor gemeenten om iedereen een passend aanbod te kunnen doen. Gemeenten kregen in 2010 € 4500,- en nu nog maar € 1500,- per uitkeringsgerechtigde.
Eerste berekeningen laten zien dat het ongeveer een half miljard kost om te komen tot een passend aanbod voor iedereen. Met de staatssecretaris is vooralsnog echter niet te praten over geld: volgens de staatssecretaris kan de uitvoering binnen het huidige budget. Daarom pleiten wij voor een onafhankelijk onderzoek naar de kosten.

Lees ook de bestuurlijke reactie…

 

Vragen? Laat u terug bellen

×