Nieuwe versie Uitvoeringsregels Ontslag UWV

Vanaf 1 oktober 2019 geldt er een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag. Het gaat om de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO).

Waarom een nieuwe versie?
Er is een nieuwe versie vanwege nieuwe regelgeving. Uit antwoorden van de Hoge Raad op rechtsvragen bleek ook dat er uitbreiding nodig is van de toelichting op de toepassing van de regels bij een ontslagaanvraag.

Belangrijkste aanpassingen Uitvoeringsregels BE
Meer uitleg over de toetsing van de bedrijfseconomische reden voor ontslag.
Meer uitleg over wanneer een werkgever voldoet aan het herplaatsingsvereiste bij een ontslagaanvraag.
Meer uitleg over de ontslagvolgorde en afspiegeling, als een functie geheel vervalt en delen van die functie terugkomen in een andere functie.
Veranderingen rond de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Verruiming van de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers.

Belangrijkste aanpassingen Uitvoeringsregels LAO
Meer uitleg over wanneer een werkgever voldoet aan het herplaatsingsvereiste bij een ontslagaanvraag.
Veranderingen rond de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie
U vindt de nieuwe versie van de Uitvoeringsregels Ontslag op Uitvoeringsregels bedrijfseconomische redenen en Uitvoeringsregels langdurige arbeidsongeschiktheid.

Achtergrondinformatie over ontslag en de ontslagprocedure via UWV

Bron: UWV

Vragen? Laat u terug bellen

×