Hoe voorkomt u ziekteverzuim?

Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijk, ook op het werk. Mentaal en fysiek fitte medewerkers zijn aantoonbaar productiever. Verzuim en langdurige uitval vormt 4% van de totale loonkosten. Investeren in gezondheid en vitaliteit loont.

Ziek personeel kost gemiddeld € 250 per dag. Met preventieve maatregelen voorkomt u dat werknemers uitvallen door hoge arbeidsbelasting, slechte arbeidsomstandigheden of een verstoorde werksfeer.

 • Start met een RI&E
  De rekentool verzuimkosten (https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/instrumenten/rekentool-verzuimkosten) geeft inzicht in de kosten van verzuim, WIA en re-integratie. Door het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) komt u erachter waar in uw bedrijf kansen liggen.
 • Een gezonde en veilige werkplek
  Het voorkomen van verzuim begint bij een goede werkplek. Zorg bijvoorbeeld dat bureaus op de juiste hoogte staan, dat de temperatuur goed geregeld is, dat er voldoende frisse lucht is en voldoende daglicht.
 • Een prettige werksfeer
  Werknemers zullen zich minder snel ziekmelden als de sfeer op het werk prettig is. Hou dit als manager goed in de gaten en grijp in als mensen worden buitengesloten of als er andere wrijving tussen medewerkers ontstaat. Geef ook regelmatig complimenten.
 • Pak signalen direct op
  Merkt u dat een werknemer minder functioneert? Dat hij zware belasting vermijdt? Is een duidelijke gedragsverandering zichtbaar? Dit kan wijzen op psychische klachten. Ga met de werknemer hierover in gesprek en vraag eventueel hulp van een bedrijfsarts. Doe in samenspraak aanpassingen om uitval en grotere schade te voorkomen.
 • Duidelijk verzuimprotocol
  Heldere verzuimregels zorgen ervoor dat medewerkers weten hoe ze zich moeten ziek melden en dat niet op oneigenlijke gronden doen. Met een duidelijk verzuimprotocol laat een bedrijf ook zien dat het ziekteverzuim serieus neemt. Zorg dat het voor iedereen toegankelijk is en bespreek het in een teamoverleg.
 • Werken helpt
  Hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar het werk. Probeer zieke medewerkers daarom zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te betrekken als de situatie dat toelaat. Dat kan met kortere werkdagen of met aangepast werk. Dat is ook in het belang van de zieke medewerker.
 • Hou contact
  Laat zieke werknemers niet aan hun lot over, maar zorg voor regelmatig contact. Niet alleen werkt dat motiverend, maar het geeft ook een goede inschatting over de voortgang.
 • Denk in mogelijkheden
  Hoe een medewerker privé in zijn vel zit kan grote impact hebben op het functioneren. Komt het ziekteverzuim door problemen met kinderopvang, kijk dan naar mogelijkheden voor thuiswerk of aangepaste werktijden. Vermoed of weet u dat er in de privé-situatie zaken spelen zoals financiële problemen? Probeer dan als werkgever bij te dragen aan een oplossing. Denk niet te star, maar sta open voor alternatieven.

U wilt graag meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Maaike Oostrik

Vestigingsmanager, senior jobcoach

Vragen? Laat u terug bellen

×