Het kabinet stelt de volgende veranderingen voor

Alle kranten staan er vol van, het nieuws wordt beheerst door alle veranderingen. Wij hebben er een paar voor u uitgehaald die met ons en uw werk te maken hebben.

Vast contract na 3 jaar
Werknemers krijgen straks weer na drie jaar recht op een vast contract. Op dit moment zijn werkgevers na twee jaar dienstverband al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven. De praktijk heeft uitgewezen dat werkgevers tijdelijke werknemers eerder de laan uit sturen i.p.v. een vast contract. Na 3 jaar moet er een periode van 6 maanden zitten voor een nieuwe periode van max 3 jaar mag ingaan bij dezelfede werkgever.

Wijziging in transitievergoeding
Direct na indiensttreding recht op transitievergoeding, werknemers hoeven straks niet meer twee jaar in dienst te zijn om recht te hebben op de transitievergoeding.

Proeftijden veranderen
Proeftijd vast contract gaat naar vijf maanden, als een werkgever bij indiensttreding meteen een vast contract met de werknemer overeenkomt, mag hij straks een proeftijd van maximaal vijf maanden afspreken. Wel geldt dit alleen als een werkgever direct als eerste contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werknemer sluit. Voor meerjaarscontracten (langer dan twee jaar) wordt de maximale proeftijd verlengd naar drie maanden.
In alle andere situaties blijft de maximale duur van de proeftijd hetzelfde.Dit betekent dat een werkgever straks nog steeds geen proeftijd mag opnemen in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter. Voor een contract dat langer duurt dan zes maanden en korter dan twee jaar blijft de maximale proeftijd een maand.

Loondispensatie ipv loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt afgeschaft. Loondispensatie komt ervoor in de plaats. Werkgevers krijgen daardoor geen hogere loonkosten. De dispensatie houdt in dat werkgevers arbeidsbeperkte werknemers niet langer het volledige wettelijk minimumloon uitbetalen en gecompenseerd worden met een subsidie maar dat ze de werknemer direct een lager loon betalen. De werknemer krijgt van de gemeente vervolgens een aanvulling op dat lage loon.
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) komt wel te vervallen (Dit kregen zij immers voor werknemers die minimaal 100% van het wettelijk minimumloon verdienen)

Werknemers blijven onder voordeel van Banenafspraak
Werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen en meer gaan verdienen, blijven toch meetellen voor de banenafspraak. De zogenoemde t+2-regel die ervoor zorgde dat zij niet meer meetelden, wordt geschrapt. Het grote nadeel van de t+2-regel is dat werkgevers die zich actief inzetten voor de ontwikkeling van werknemers met een arbeidsbeperking, daar uiteindelijk geen voordeel, maar juist nadeel van ondervinden. Dat is niet de bedoeling. De loonkostensubsidie die werkgevers nu nog krijgen voor werknemers met een arbeidsbeperking wordt wél geschrapt. Loondispensatie komt ervoor in de plaats.

Verschillende bronnen: o.a. Rendement.

Vragen? Laat u terug bellen

×