Wat is een doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijke registeren van de UWV. Hierin staan alle mensen geregistreerd die vallen onder de banenafspraak zoals deze is gemaakt tussen werkgever en werknemers. Werkgevers kunnen het register bekijken of een kandidaat tot de doelgroep behoort.

Mensen die een arbeidsbeperking hebben of moeilijk lerend zijn, komen in aanmerking om in het doelgroepregister te komen. Het doel van de banenafspraak is om mensen met een beperking weer aan het werk te krijgen.

×