Wanneer komt iemand in aanmerking voor ambulante begeleiding?

Vanaf januari 2015 bepalen de gemeentenĀ  wie er in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Hiermee wordt ook bepaald hoeveel uur per week iemand ambulante begeleiding kan ontvangen. Je kunt hiervoor naar een WMO loket of contact opnemen met een sociaal wijkteam. Binnen 6 weken na je aanvraag dient er een onderzoek te worden gedaan door de gemeente. De gemeente kijkt dan ook of u al zorg ontvangt vanuit andere wetten bijvoorbeeld, zorgverzekeringswet of participatiewet.

Vragen? Laat u terug bellen

×