quote

Het doelgroepregister

Wat is een doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijke registeren van de UWV. Hierin staan alle mensen geregistreerd die vallen onder de banenafspraak zoals deze is gemaakt tussen werkgever en werknemers. Werkgevers kunnen het register bekijken of een kandidaat tot de doelgroep behoort.

Mensen die een arbeidsbeperking hebben of moeilijk lerend zijn, komen in aanmerking om in het doelgroepregister te komen. Het doel van de banenafspraak is om mensen met een beperking weer aan het werk te krijgen.

Het verschil tussen doelgroepregister en Wajong

Een Wajong uitkering kon je voorheen aanvragen wanneer je tussen 18 en 25 jaar oud en een arbeidsbeperking had of als de arbeidsbeperking werd ontstaan voor je 25e verjaardag. Bij een Wajong uitkering kreeg je naast een uitkering ook extra begeleiding op de werkvloer. Nu is dat veranderd naar een registratie in het doelgroepregister. Is het onmogelijk om te kunnen werken en lukt dit niet langer dan 30 minuten, dan krijg je een Wajong uitkering.

Het doel

Als je als werkzoekende bent opgenomen in het register, is het vinden van een nieuwe baan een stuk groter. Je kan dan namelijk gebruik maken van een jobcoach die je helpt met het vinden van een nieuwe baan of je krijgt begeleiding zodat je dan een baan kunt vinden. In het indicatie banenafspraak gesprek wordt er gekeken of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Voordelen van de werkgever

De werkgever heeft vele voordelen aan het doelgroepregister. Wanneer je wordt aangenomen, kan de werkgever gebruik maken van verschillende vergoedingen en regelingen. Dit maakt het voor de werkgever aantrekkelijker om jou aan te nemen. De werkgever krijgt hiervan een melding en kan er gekeken worden of de werkgever zich voldoet aan de quotumwet.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×