Wat is ambulante begeleiding?

Met ambulante begeleiding worden cliënten ondersteund in het dagelijks leven. Dit gebeurt met zorg op maat zodat mensen de regie kunnen voeren over hun eigen leven, om zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt.

Bij start van de begeleiding wordt er gekeken, om welke manier er ondersteuning geboden kan worden. Samen wordt er gekeken wat er aan de hand is, wat er nodig is aan ondersteuning en wat de mogelijkheden zijn. De ambulante begeleider komt in de meeste gevallen bij de cliënt thuis. Wij gebruiken hier o.a. de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) voor. Een instrument waarmee wij de mate van zelfredzaamheid eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.

Voor ondersteuning kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • Hulp bij de administratie, post en financiën (over facturen, contracten, verzekeringen, enz.).
  • Ondersteuning bij basis behoeften van het dagelijks leven en de zelfzorg.
  • Hulp en ondersteuning bij het opbouwen en/of onderhouden van ondersteunende relaties.
  • Leren contact zoeken met mensen in de omgeving, hulp om te communiceren met anderen.
  • Ondersteuning bij tijdbesteding van plezierige en nuttige activiteiten. Ondersteuning bij een gezond dag- en nachtritme.
  • Ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en maken van een overzichtelijke realistische planning. Hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen.
  • Hulp en ondersteuning bij het zelf organiseren van activiteiten in en om de woon en leefruimte zoals de huishouding en boodschappen doen

Onze begeleiding heeft als doel om  zoveel mogelijk uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt en het bestaande netwerk. Samen met andere partners worden er afspraken gemaakt om op een flexibele manier en vraag gestuurd ondersteuning in te zetten bij zowel lichte vormen van beperking of zware vormen.

Waar mogelijk wordt het nodige netwerk betrokken bij de begeleiding, samen met andere organisaties.

×