Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Een outplacementtraject  bestaat uit verschillende onderdelen. Per situatie kan een outplacementtraject er anders uit zien.

Intakegesprek en trajectplan opstellen

Tijdens het intakegesprek wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om het outplacementtraject succesvol te laten verlopen. Er vinden gesprekken vinden plaats met zowel werkgever (wat zijn de randvoorwaarden) als werknemer. Er wordt gesproken wat de wensen zijn van de kandidaat en er wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden en competenties zijn van een kandidaat. Met behulp van de intake wordt er een trajectplan opgesteld.

Verwerking van het ontslag

Wanneer iemand ontslagen worden heeft dit een grote impact. Gevoelens als woede, vertwijfeling of onzekerheid dienen min of meer verwerkt te zijn om weer vooruit te kunnen kijken en optimaal gemotiveerd te zijn voor het vinden van een nieuwe baan.

Zelfanalyse en training

Tijdens het proces van zelfanalyse en trainingen wordt er eerst in kaart gebracht welke kwaliteiten en vaardigheden een kandidaat heeft. De bekende drie vragen “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?” komen daarbij aan de orde. Eén of meer psychologische testen kunnen deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook een eventuele behoefte aan (bij-) scholing kan vastgesteld worden.

Kwaliteiten in kaart brengen

Alle kwaliteiten van een kandidaat worden in kaart gebracht om goed te kunnen bepalen wat de kansen zijn op de arbeidsmarkt. Er wordt eventueel gebruik gemaakt van loopbaantesten, competentietesten en gesprekken.

Op zoek naar een nieuwe baan

Daarvoor gebruiken we een sollicitatietraining. Gedurende het sollicitatieproces wordt ook uitleg gegeven hoe gebruik gemaakt kan worden van het internet: LinkedIn, vacaturesites en etc. De werknemer zal vooral zelf actief aan de slag moeten. Er wordt ondersteuning geboden in acquisitie en vacature analyse. Ter voorbereiding op het sollicitatiegesprek krijgen kandidaten een gesprekstraining.

Lees meer

 

Vragen? Laat u terug bellen

×