De Corona crisis geeft meer druk op het vaste personeel

De druk op het vaste personeel wordt tijdens de coronacrisis groter doordat bedrijven veel tijdelijke werknemers ontslaan. Het TNO adviseert daarom dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers op meerdere plekken binnen een bedrijf inzetbaar zijn.

 

Afscheid van de flexibele schil

Het TNO houdt 2 keer per jaar een enquête onder werkgevers, de overheid en de non-profit sector. Het doel hiervan is in kaart brengen hoe deze bedrijven omgaan met hun werknemers. De Coronacrisis zorgt ervoor dat bedrijven vaak ‘noodgedwongen afscheid van hun flexibele schil’ moeten nemen. Dit heeft als gevolg dat er door de Coronacrisis meer nadruk op het vaste personeel komt te liggen.

 

Interne flexibilisering

Om deze reden is interne flexibilisering binnen bedrijven steeds belangrijker. Dit houdt in dat werkgevers hun werknemers de kans moeten geven om hun werk flexibeler vorm te geven. Zo zouden werknemers meer vrijheid moeten krijgen in het bepalen van werktijden, thuiswerken of het maken van roosters. Deze vrijheden komen al vaker voor binnen de sectoren ICT, diensterlening en zorg. Binnen de landbouw, industrie handel en horeca komt dit gemiddeld minder voor.
Door de krapte op de arbeidsmarkt leunden bedrijven de afgelopen jaren op de flexibiliteit van ingehuurde krachten. Dit zal door de Coronacrisis drastisch veranderen omdat veel mensen hun baan kwijtraken of al kwijt zijn. lees hier het artikel…  

Bron: RTLnieuws

De Overstap kan ondersteunen bij loopbaanbegeleiding dan wel bij het inzetten van de SLIM regeling.

 

Vragen? Laat u terug bellen

×