58.544 banen van banenafspraak gerealiseerd aldus UWV

Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2019 in totaal 58.544 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 47.904 banen via een regulier dienstverband en 10.640 banen via een uitzendcontract of detachering.

Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak. De doelstelling van de banenafspraak voor 2019 is het realiseren van 55.000 extra banen ten opzichte van de nulmeting.

 

Rapportage beschut werk

Naast de kwartaalrapportage Banenafspraak is vandaag ook de UWV-rapportage beschut werk verschenen. Daarin is te lezen dat op 30 september 2019 3.682 mensen een baan hadden in een beschutte werkomgeving. Ook is te zien dat 67 procent van de mensen die tot en met 30 juni 2019 een ‘positief advies beschut werk’ ontvingen, 3 maanden later een baan had.

Bron: UWV.nl

Vragen? Laat u terug bellen

×