Financiële regelingen en Doelgroep-register

 

Doelgroepregister

Om snel inzicht te krijgen welke financiële regelingen er zijn voor de werkgever wanneer hij iemand in dienst neemt of heeft die in het doelgroepregister staat een Advieswijzer doelgroepregister op uwv.nl. In het doelgroepregister staan onder meer alle personen die onder de banenafspraak vallen.
U kunt dit via het UWV werkgeversportaal opzoeken d.m.v. het burgerservicenummer of het loonheffingennummer.

Om de privacy van mensen in het register te beschermen, kan alleen gericht worden opgevraagd of de werknemer, een sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het register is opgenomen. Er wordt geen andere informatie gegeven.

Onder welke doelgroep valt uw werknemer of sollicitant?
•   Oude Wajong of Wajong 2010 – telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loondispensatie en proefplaatsing.

•  Participatiewet – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.

•  (Ex-) Vso en pro-leerlingen – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.

•  WSW-indicatie – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.

•  WIW-baan/ID-baan – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.

•  Praktijkroute – Telt mee voor: banenafspraak en quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis, jobcoach, loonkostensubsidie en proefplaatsing.

•  Werkvoorziening van UWV of gemeente – Telt mee voor: quotumheffing.
Van toepassing: no-riskpolis.

Wanneer u niet weet onder welke doelgroep uw werknemer of sollicitant valt, dan kunt u hem vragen of hij een uitkering heeft of heeft gehad, of hij een beslissing van UWV heeft waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft. Uw werknemer hoeft deze vragen pas te beantwoorden nadat hij 2 maanden bij u in dienst is.

Indien de werknemer of sollicitant niet in het doelgroepregister staat, dan kan het zijn dat hij wel recht heeft op registratie, maar dat hij nog niet is opgenomen in het doelgroepregister. Het is ook mogelijk dat deze werknemer of sollicitant niet in aanmerking komt voor de banenafspraak.

UWV krijgt de gegevens namelijk ook van derden en deze gegevens worden periodiek geactualiseerd. Bekijk daarom regelmatig het doelgroepregister op het werkgeversportaal zodat u altijd de meest actuele informatie ontvangt.

 

Kandidatenverkenner

Bent u op zoek naar werknemers die onder de banenafspraak vallen? Dan kunt u ons benaderen of gebruikmaken van de kandidatenverkenner banenafspraak op werk.nl.  U kunt de kandidatenverkenner banenafspraak gebruiken als u een account heeft voor werk.nl. Log in op Mijn werk.nl en klik onder ‘Cv’s zoeken’ op ‘Kandidatenverkenner banenafspraak’. Heeft u geen werkgeversaccount? Vraag dan een account aan.

In dit handige overzicht staat uitgelegd hoe de kandidatenverkenner banenafspraak werkt (pdf, 591 kB)

 

Subsidiecalculator

Wilt u graag een indicatie hoeveel subsidie u voor uw medewerker mogelijk zou kunnen ontvangen, gebruik dan de Subsidiecalculator….

 

Voor meer informatie kunt ook altijd terecht op UWV.nl.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×