Wat is een Jobcoach?

Een jobcoach ondersteunt personen met een handicap en achterstand met als doel het opbouwen van vaardigheden, werkrelaties, baanbehoud en onafhankelijkheid. Dit is een dienst op maat, zodat job coaches zo veel of zo weinig als nodig met een klant kan werken. Het uiteindelijke doel is om de aanwezigheid van Job Coach op het werkterrein zoveel mogelijk te verminderen. Jobcoaching is GRATIS voor de werkgever.

 

Wat doet een jobcoach:

 • Coachen, aanmoedigen en ondersteunen van individuen op en buiten het werkterrein om hen te helpen professionaliteit, interpersoonlijke vaardigheden op te bouwen en onafhankelijkheid te verwerven.
 • Versterkt de opleiding van de werkgever om succes op lange termijn te garanderen.
 • Creëert verbindingen en verhoogt de communicatie tussen het individu, hun managers en collega’s.
 • Ondersteund het individu om consistent aan de verwachtingen te voldoen.
 • Moedigt het oplossen van problemen aan om problemen die zich voordoen op te lossen.
 • Maakt geschreven en/of geïllustreerde takenlijsten samen met andere hulpmiddelen om het individu te helpen onafhankelijker te worden in zijn werk.

 

Wat een jobcoach NIET doet:

 • Jobcoaches voltooien het werk niet voor het individu. We gebruiken strategieën zoals modellering, hand-in-hand-hulp en verbale signalen om de werknemer te helpen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor het vervullen van hun taken.
 • Spreekt namens het individu of geef berichten door tussen hen en de werkgever. We zijn graag een steun en toeverlaat tijdens gesprekken.
 • Voert de eerste training van nieuwe medewerkers uit. De jobcoach observeert en herhaalt de training die door het bedrijf wordt gegeven en die andere nieuwe medewerkers zouden krijgen.

 

Hoe u met ons kunt samenwerken:

 • Geef positieve feedback en verbeterpunten met betrekking tot de prestaties van het individu en de verwachtingen van de werkgever.
 • Betrek een persoon bij een teambuilding of andere activiteiten buiten het werk, zoals bedrijfspicknicks of vakantiefeesten.
 • Help collega’s te identificeren die een goede natuurlijke ondersteuning zijn waarmee het individu kan samenwerken.
 • Houd onze Goodwill-personen in gedachten voor toekomstige vacatures om uw personeelsbestand te diversifiëren.
 • Deel uw succes en treed op als adviseur voor andere geïnteresseerde werkgevers.

 

FAQ:

Waarom is jobcoaching nodig?

Sommige personen met belemmeringen hebben mogelijk meer tijd nodig om zich aan te passen aan een nieuwe baan, nieuwe taken te leren, informatie vast te houden en problemen op te lossen.

 

Aansprakelijkheid?

Alle Job Coaches vallen onder Goodwill en werkgevers zijn niet aansprakelijk voor de Job Coach. Indien nodig kan een bewijs van aansprakelijkheid worden verstrekt.

 

Eindigt jobcoaching?

Dit is afhankelijk van de behoefte van het individu. Jobcoaching kan doorgaan als de persoon hiervoor in aanmerking komt en er een aantoonbare behoefte is.

 

Wat vervaagt?

 • Na de initiële trainingsperiode kan vervaging optreden met goedkeuring van het management en kan het volgende omvatten:
  Interne fading- jobcoach is ter plaatse, maar niet direct naast de persoon. Job Coach zal in de verte zijn en elke 15-30 minuten de persoon controleren om onafhankelijkheid mogelijk te maken.
 • Off-site vervagende jobcoach arriveert bij de dienst van het individu nadat het individu de dienst begint of verlaat de dienst eerder zodat het individu zelfstandig kan eindigen. Dit zorgt voor een toename van de zelfstandigheid van het individu in zijn werk. Jobcoach neemt contact op met persoon en werkgever om te zien hoe het met de persoon gaat en waar verbetering mogelijk is.
 • Vervaging is afhankelijk van elk individu, de posities die ze innemen en de natuurlijke ondersteuning (collega’s). Het doel is dat het individu minder afhankelijk is van de coach en naar zijn collega’s gaat voor vragen of hulp. Vervaging is flexibel en kan naar behoefte worden verhoogd of verlaagd, na een gesprek met het individu en zijn ondersteuning

 

Waarom zien we weinig interactie tussen de jobcoach en het individu?

De jobcoach kan in-house vervagen of proberen de onafhankelijkheid te vergroten. De jobcoach observeert en beoordeelt vaak op afstand.

 

Met wie spreek ik als ik twijfels of vragen heb over de jobcoach?

Begin door rechtstreeks met de jobcoach te praten om feedback te delen.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×