quote

Hoe zit dat nu? Het verschil tussen re-integratie spoor 1 en 2

Wat is het verschil tussen re-integratie spoor 1 en 2

In het eerste ziekte jaar hebben werknemer en werkgever de verantwoordelijkheid om de werknemer zo snel als mogelijk weer terug te laten keren op zijn werkplek. Mocht dat niet (geheel) lukken dan gaan ze op zoek naar een alternatief binnen het bedrijf. Dit kan zijn op een bestaande of op een nieuwe functie, dat hangt volledig af van de omstandigheden van de werknemer en de mogelijkheden die het bedrijf heeft. Dit is bepaald volgens de Wet verbetering poortwachter. Dit proces noemen ze het 1e spoor.

Stel het lukt niet om een medewerker bij de huidige werkgever arbeid te bieden dat passend is, dan zal de werkgever op zoek moeten gaan naar passend werk bij een ander bedrijf. Dit houdt 2e spoor re-integratie in. Dit proces begint in elk geval na 1 ziektejaar.

 

1e spoor re-integratie

Zoals eerder uitgelegd wordt er in eerste instantie onderzocht of er passend werk aangeboden kan worden in het bedrijf van de huidige werkgever. Mocht het lukken om de bestaande functie te behouden dan gaat daar de voorkeur naar uit. Anderzijds kan er ook een andere beschikbare functie worden aangeboden. Het zou kunnen dat er aanpassingen getroffen moeten worden zodat de medewerker kan functioneren. Denk aan:

  • Een aangepaste werkplek
  • Andere werktijden
  • Een nieuwe functie
  • Extra begeleiding

Dit zal ook duidelijk in een plan van aanpak moeten worden omschreven zodat het voldoet aan de mogelijkheden die de werknemer op dat moment heeft. Dit is dan ook meteen duidelijk voor het UWV en is het aantoonbaar wat er aan re-integratie gedaan wordt.

 

2e spoor re-integratie

Nadat het 1e spoor traject is uitgevoerd en het blijkt dat de zieke werknemer niet meer aan het werk kan bij de huidige werkgever, dan zal het 2e spoor re-integratietraject worden gestart. Dan gaat de werkgever dus op zoek naar werk bij een ander bedrijf voor de werknemer. Dit zal worden vastgelegd in het re-integratiedossier.

Als eerst wordt er een arbeidsdeskundige of een bedrijfsarts ingeschakeld om te bepalen wanneer het nodig is om een 2e spoor re-integratietraject te starten maar ook om de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer te bepalen.

Re-integratiebureau De Overstap is gespecialiseerd in re-integratie 1e en 2e spoor en helpt werkgevers om haar werknemers te laten integreren in een functie bij een nieuwe werkgever. Wij werken nauw samen met bedrijfsartsen, het UWV, arbeidsdeskundigen, gemeenten en arbodienstverleners.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×