Spoorboekje banenafspraak

Het ‘Spoorboekje banenafspraak’ helpt werkgevers bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is gemaakt door Cedris en SBCM. Het boekje geeft werkgevers en re-integratiebedrijven een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die ingezet kunnen worden. Dit moet ervoor zorgen dat meer werkgevers bijdragen aan het realiseren van de banenafspraak.

In het Spoorboekje banenafspraak wordt antwoord gegeven op vragen als: welke regelingen gelden er voor het in dienst nemen van een medewerker uit de doelgroep banenafspraak, welke beperking heeft de medewerker en hoe ga ik daar mee om en welke type overeenkomst is passend en welke arbeidsvoorwaarden horen daarbij?

Het Spoorboekje banenafspraak is een online instrument dat een update krijgt als de wet-en regelgeving verandert.

Vragen? Laat u terug bellen

×