Overstap op arbeidsmarkt vereist scholing

Wanneer iemand zijn baan kwijtraakt, speelt scholing een sleutelrol in het maken van een goede overstap op de arbeidsmarkt. De middelen daarvoor moeten worden gegarandeerd.

Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit en sociaal kapitaal. Voor bedrijven en organisaties is arbeid niet alleen een economische productiefactor, maar ook een bron van innovatie en creativiteit. Zeker in tijden van krapte en vergrijzing is het ook vanuit arbeidsorganisaties cruciaal dat mensen op de arbeidsmarkt actief blijven. Als een grote groep mensen geen betaalde arbeid kan verrichten, heeft dat grote gevolgen op individueel ­niveau, in termen van inkomensverlies en de omgekeerde gevolgen van wél werken: afnemende gezondheid en welzijn en een gevoel van uitsluiting.

Sociaal plan
Economische ontwikkelingen, toegenomen concurrentie, reorganisaties en technologische innovaties zorgen ervoor dat functies sneller wijzigen of verdwijnen. Onderzoeksresultaten laten zien dat grotere organisaties vaker beleid en trajecten gericht op VWNW toepassen dan kleine bedrijven. De werkgeversmotieven voor de inzet op van-werk-naar-werk-trajecten lopen uiteen van een economisch belang tot het behouden van de goede reputatie van de organisatie en het gevoel verantwoordelijk te zijn voor het aan het werk houden van individuele werknemers.

Extern bureau
Van de vestigingen uit het onderzoek in de provincie Noord-Brabant die VWNW-ondersteuning aanbieden, schakelen de meeste werkgevers een extern outplacementbureau in (42%). Verder heeft 35% de VWNW-ondersteuning intern georganiseerd via een intern mobiliteitscentrum of interne mobiliteitsfunctionaris. Een op de vijf werkgevers maakt gebruik van een extern mobiliteitscentrum of samenwerkingsverband met andere organisaties.

Het blijkt dat vooral het volgen van training of scholing bijdraagt aan het sneller vinden van nieuw werk. Gemiddeld zijn degenen die een training of scholing volgen bijna een half jaar korter werkloos na ontslag. Persoonlijke aandacht en begeleiding door een externe coach, sociale steun van familie en vrienden en hulp bij solliciteren werken ook bevorderend.
arbeidsmarkt

Middelen
Scholing speelt dus een sleutelrol in het maken van een goede overstap op de arbeidsmarkt als het werk voor mensen ophoudt. Daarmee moet dan wel tijdig worden begonnen en werknemers dienen open te staan voor dit aanbod.

bron: BN DeStem

De inzet van loopbaanontwikkeling en gebruikmaken van de transitievergoeding is een goed instrument.

Vragen? Laat u terug bellen

×