Arbeidsdeskundig onderzoek en arbeidstraining

Valt uw werknemer voor lange tijd uit, is de kans groot dat u te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Hij voert onder andere een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Hiervoor is dan ook de Wet verbetering poortwachter ingesteld.

 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Met een arbeidsdeskundig onderzoek adviseert de arbeidsdeskundige u over re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Hij kijkt naar de meest effectieve route naar duurzaam herstel. Dit doet hij door een gesprek met de werkgever, de werknemer en eventueel een bezoek aan de werkplek. Zo krijgt u snel inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer.

Vier vragen die worden beantwoord in dit onderzoek zijn:

  • Kan de werknemer terug naar het eigen werk?
  • Als dat niet kan, zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk zodat de werknemer alsnog terug kan? (het zogenoemde 1e spoor).
  • Als dit niet het geval is, wordt er gekeken naar ander werk bij de eigen werkgever.
  • En mocht er ook daar niet geschikte arbeid zijn, moet er gezocht worden naar werk buiten de huidige werkgever (het zogenoemde tweede spoor).

Adviesbureau De Overstap kan hierbij helpen door een op maat gemaakt re-integratietraject aan te bieden.

 

Arbeidstraining

Arbeidstraining wordt ingezet om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te trainen om deze afstand te verkleinen. In de arbeidstraining ligt de nadruk op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, het opbouwen van arbeidsritme en het opstellen van persoonlijke leerdoelen.

Dit alles met als doel om de overstap naar een reguliere werkplek mogelijk te maken. Arbeidstraining vormt vaak een onderdeel van een Werk Fit traject. Ook gedurende de jobcoaching is er aandacht voor arbeidstraining

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×