Loonkostensubsidie en loondispensatie effectief

Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie in de Participatiewet en loondispensatie in de Wajong zijn effectieve instrumenten om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen en te houden. Dat blijkt uit onderzoek door APE Public Economics in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Langer een baan door loonkostensubsidie en loondispensatie

Zonder de financiële compensatie die middels de twee onderzochte instrumenten wordt geboden, zouden de meeste werkgevers geen mensen met een arbeidshandicap aannemen. Die conclusie komt naar voren uit gesprekken met uitvoeringsorganisaties en werkgevers uit acht arbeidsmarktregio’s. Behalve dat de jongeren met een arbeidsbeperking waar het onderzoek onder plaatsvond sneller worden aangenomen, zorgen loonkostensubsidie en loondispensatie er ook voor dat zij hun baan langer weten vast te houden.

 

Loonwaardemeting moeilijk objectief te maken

Uit het onderzoek bleek tevens dat de per gemeente verschillende regelingen de werkgevers, de grote in het bijzonder, een doorn in het oog zijn. Hun voorkeur gaat uit naar één regeling voor alle arbeidsgehandicapten en één aanspreekpunt. Een andere conclusie die relevant is voor de doorontwikkeling van beide instrumenten is dat de loonwaardemeting moeilijk volledig objectief te maken is, ondanks pogingen daartoe. Ook concluderen de onderzoekers dat het voor gemeenten vooral loont om mensen met een arbeidshandicap deeltijdwerk aan te bieden vanwege de financieringswijze van de loonkostensubsidies.

 

Prikkels niet aantoonbaar

De prikkel om meer te werken die van loondispensatie uit moet gaan, wordt doorgaans niet als zodanig ervaren door werknemers, blijkt ook. De prikkel zou voor een groot deel van de doelgroep van het instrument te complex zijn. De theoretische aanname dat mensen met loondispensatie in hun loonwaarde groeien vanwege een prikkel tot verdere ontwikkeling blijft ook onbewezen. Sommigen gaan achteruit qua loonwaarde.

 

Mosterd na de maaltijd

De onderzoekers slaagden niet in hun opzet om vast te stellen welk van de twee instrumenten effectiever is. Wel concludeerden zij dat het instrument loonkostensubsidie meer populariteit geniet onder werkgevers, werknemers én gemeenten. Die laatste conclusie is enigszins mosterd na de maaltijd. Plannen van het huidige kabinet om loonkostensubsidie in de Participatiewet te schrappen en in plaats daarvan met loondispensatie te gaan werken, werden in september door staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) ingetrokken.

Bron: Binnenlands bestuur

Vragen? Laat u terug bellen

×