INZET JOBCOACHES HELPT ARBEIDSMARKTKRAPTE TEGEN TE GAAN

Tilburg, 8 mei 2023 – Zet vaker jobcoaches in voor werknemers met een arbeidsbeperking om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Daartoe roept brancheorganisatie OVAL middels een brief naar gemeenteraadsleden toe op. Door jobcoaching in te zetten, kunnen werknemers met een arbeidsbeperking naar werk worden begeleid. Dit biedt kansen voor werkgevers die op zoek zijn naar werknemers, maar ook voor werknemers met een arbeidsbeperking om aan de slag te komen.

Helaas zetten gemeenten jobcoaching nog onvoldoende in, of doen gemeentelijke klantmanagers het naast hun andere taken, waardoor talenten en kansen blijven liggen.
Vanwege de aangenomen wet Breed Offensief zijn gemeenten verplicht de gemeentelijke re-integratievordering Participatiewet voor 1 juli 2023 aan te passen. In deze wet staat een expliciete aanvraagmogelijkheid voor ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking door bijvoorbeeld een jobcoach. Jobcoachorganisaties ervaren belemmeringen bij gemeenten bij het inzetten van jobcoaching. OVAL, de brancheorganisatie van jobcoachorganisaties, roept gemeenteraadsleden op om deze belemmeringen weg te nemen. OVAL vraagt de raadsleden om kwaliteitseisen aan externe jobcoaches te stellen, maatwerk te bieden bij de inzet van jobcoaches en handhaving en begeleiding niet bij één persoon te leggen.
“Te vaak worden onvoldoende gekwalificeerde jobcoaches, of een gemeentelijke klantmanager die ook moet handhaven, ingezet. Dit leidt tot schrijnende situaties. Bovendien blijven hierdoor talenten en kansen van mensen onbenut. Dit terwijl er een enorme krapte op de arbeidsmarkt is. Als we willen dat meer mensen met een arbeidsbeperking kunnen meedoen, moeten we vaker externe jobcoaches met een erkend kwaliteitskeurmerk inzetten. Hiermee vangen we twee vliegen in een klap: een werknemer met een arbeidsbeperking vindt een baan en een werkgever vindt een geschikte kandidaat voor zijn vacature”, aldus Elwin Wolters, directeur OVAL.

Eerder startte brancheorganisatie OVAL al een campagne om het belang van jobcoaches voor het voetlicht te brengen. Door misverstanden weg te nemen en goede voorbeelden onder de aandacht te brengen, worden gemeenten gestimuleerd om vaker het succesvolle instrument jobcoaching in te zetten.
Een jobcoach is een perfect middel om werkgevers te ontzorgen en werknemers met een arbeidsbeperking te ondersteunen zodat zij aan de slag kunnen en ook blijven. Een jobcoach geeft begeleiding op de werkplek aan een werknemer met een arbeidsbeperking en aan de werkgever. Hiermee kunnen werknemers met een beperking duurzaam aan de slag blijven. Ook zorgt een externe jobcoach voor toeleiding van iemand met een arbeidsbeperking naar werk. Dit door gebruik te maken van het werkgeversnetwerk en de specifieke kennis en ervaring die bij jobcoachorganisaties aanwezig is. Bovendien helpt de inzet van jobcoaching werkgevers om geschikte mensen voor openstaande vacatures te vinden.

Bron: OVAL

Vragen? Laat u terug bellen

×