Inclusieve beweging: inspireren overheidwerkgevers

Op naar de 100.000 banen!’ heeft een verbreding van haar opdracht geaccepteerd. Staatssecretaris Van Ark maakte dat onlangs bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het projectteam zal de komende twee jaar ook overheidswerkgevers informeren en inspireren om medewerkers met een beperking aan te nemen. De huidige doelstelling om werkgevers uit de marktsector op dit gebied te ondersteunen blijft vanzelfsprekend bestaan.

‘Op naar de 100.000 banen!’ is een initiatief van ondernemersverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland. Ondersteund door Instituut Gak zet het projectteam zich in om werkgevers te ondersteunen bij de invulling van de Banenafspraak. Staatssecretaris Van Ark heeft ‘Op naar de 100.000 banen!’ nu gevraagd om voort te bouwen op de successen in de marktsector en ook overheidswerkgevers te informeren en inspireren. De opdracht geldt in eerste instantie voor twee jaar.

De vraag van de staatssecretaris van SZW aan het projectteam past in het brede offensief dat Van Ark opstart om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze neemt verschillende maatregelen om het voor werkgevers, uit markt en overheid, eenvoudiger te maken om mensen uit de doelgroep Banenafspraak aan te nemen.

Drie onderdelen
De opdracht van de staatssecretaris is gericht op drie verschillende onderdelen. Als eerste het actief motiveren van werkgevers die zich al bezighouden met de Banenafspraak en van werkgevers die er nog geen ervaring mee hebben. Daarnaast is het de bedoeling om meer aandacht te genereren voor regionale samenwerking tussen alle betrokkenen. Ten derde zal het projectteam zich richten op verdere uitwerking en onderzoek van de mogelijkheden tot samenwerking tussen overheid en markt.

Inclusieve beweging
Aart van der Gaag, commissaris van het project Op naar de 100.000 banen, noemt de verbreding van de opdracht eervol. “Met een kopgroep van intrinsiek gemotiveerde werkgevers is er de afgelopen jaren een inclusieve beweging op de arbeidsmarkt ontstaan. De ervaringen die we daarbij hebben opgedaan, stellen we graag ten dienste aan overheidswerkgevers. Zoals de staatssecretaris terecht schrijft in haar brief, staat voorop dat we de doelstellingen van de Banenafspraak halen en er in totaal 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.”

Aantallen 2018
Tegelijk met de Kamerbrief waarin staatssecretaris Van Ark haar Brede Offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen beschreef, verscheen ook het jaaroverzicht 2018 over de Banenafspraak. De cijfers over 2018 zijn wederom indrukwekkend te noemen. 51.956 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn inmiddels gecreëerd. Dat is ruim boven de doelstelling voor het jaar. Het is het vierde jaar op rij dat werkgevers uit de marktsector de doelstellingen uit de Banenafspraak halen.

De Overstap

De Overstap is al jaren Vlootpartner van ‘Op naar de 100.000 banen!’ en heeft inmiddels vele plaatsingen gerealiseerd bij werkgevers. Het is mooi dat met de gewijzigde opdracht De Overstap verder kan op de ingeslagen weg.

 

Vragen? Laat u terug bellen

×