Wat is outplacement?

Outplacement is een dienst die door werkgevers worden verleend aan hun werknemers die ontslagen zijn. Met outplacement wordt ondersteuning geboden aan werknemers om nieuw werk te vinden. De HR afdeling wordt hiervoor ingeschakeld om outplacementtrajecten te starten. Mocht er geen HR afdeling aanwezig zijn, dan wordt een extern bureau ingeschakeld.

Outplacementdiensten worden betaald door de voormalige werkgever. Hierbij is te denken aan diensten zoals het beoordelen van een cv, het adviseren over het vinden van een nieuwe baan, begeleiden bij het sollicitatieproces en voorbereiden op sollicitatiegesprekken maar ook het inzetten van een beroepskeuze- of interessetest behoort tot de mogelijkheden. Hierbij komt onder andere persoonlijke coaching en sollicitatietraining aan bod.

×