Wat is outplacement?

De aanleiding voor Outplacement  is (dreigend) ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat je werkgever (om welke reden dan ook) niet met je verder wil.

Een Outplacementtraject heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt met ondersteuning van een loopbaanadviseur passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap.

Lees meer

Vragen? Laat u terug bellen

×