Wat is een Jobcoach?

Een jobcoach is een iemand die ondersteuning biedt aan werknemers met een beperking om bij een werkgever in een (betaalde) overeenkomst aan de slag te gaan. Er wordt gekeken naar de functie welke de werknemer uitvoert maar ook naar de werkplek en de werkomgeving en de mogelijkheden van de werknemer die de taken uit gaat voeren. Belangrijk is dat er een match is tussen de werknemer en het werkprofiel.  Er wordt vervolgens inzichtelijk gemaakt waar nog ondersteuning nodig is en hier worden coaching doelen aan gekoppeld.

 

×