Hulp bij re-integratie

Hulp en ondersteuning is belangrijker om re-integratie te laten slagen. Hoe langer iemand ziek is, hoe belangrijker begeleiding is. De eindverantwoordelijkheid voor re-integratie ligt in eerste instantie bij de werkgever.

Onder re-integratie valt dan ook het volledig begeleiden, ondersteunen en helpen van de werknemer om weer aan het werk te kunnen gaan. Dat kan ook betekenenen dat een medewerker onder behandeling kan komen bij een arts specialist of therapeut. De bekijkt de klachten vanuit medisch oogpunt om zo te beoordelen wat een medewerker wel of niet kan op basis van gezondheid. Ook kan er perspectief worden geboden wanneer een specialist kan inschatten wanneer de medische staat verbeterd is.  Kort gezegd betekent dit verder kijken dan de klachten en vooral vooruitkijken naar mogelijke andere oplossingen.

Als iemand verzekerd is kan diegene zijn of haar verzekering inschakelen. En aan de andere kant kan een bedrijf een arbodienst hebben die hulp en ondersteuning biedt. Een medewerker zal dan vanuit de arbodienst verschillende specialisten kunnen spreken om te bepalen wat er nodig is om iemand weer aan het werk te krijgen. Dat is het belang van goede re-integratie.

De Overstapt heeft kennis en ervaring in het veld als het gaat om re-integratie. Zowel 1e en 2e spoor re-integratie, maar vooral voor mensen die moeilijk aan het werk kunnen met een langdurige 2e spoor re-integratie situatie. Op zoek naar specialisme op dit gebied? Neem gerust contact op.

×