Hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Vanuit de overheid is de Wet verbetering poortwachter opgesteld om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratieproces. Hierin staat wat de werkgever en werknemer moet doen vanaf het moment dat de werknemer de ziekmelding doet. De volgende stappen zijn belangrijk:

  • Week 1: De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
  • Week6: De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse.
  • Week 8: De werkgever stelt binnen 8 weken samen met de werknemer een Plan van Aanpak op.
  • Week 41; Ziekmelding UWV: Uiterlijk op de eerste werkdag van week 42 meldt de werkgever langdurige ziekteverzuim van uw werknemer bij het UWV.
  • Week 52 Eerstejaarsevaluatie: Na 52 weken kijken de werkgever en werknemer terug op de re-integratie in het 1e ziektejaar. Ligt de re-integratie nog op koers?
  • Week 87 – Is het niet gelukt om de werknemer aan het werk te krijgen? Dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.
  • Week 91: Eindevaluatie In week 91 vullen werkgever en werknemer samen het formulier Eindevaluatie in.
  • Week 93: uiterste termijn WIA-aanvraag. Uiterlijk in week 93 zorgt werkgever ervoor dat werknemer een kopie van het gehele re-integratieverslag heeft.
  • Week 104: WIA-uitkering: Als de WIA-aanvraag is toegekend aan uw werknemer na 104 weken ziekte dan volgt ontslag. Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen moet werkgever het loon van uw werknemer nog een jaar doorbetalen en tevens zorg dragen voor de re-integratie.
×