Hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Vanuit de overheid is de regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar ingesteld om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratieproces. Hierin staat wat de werkgever en werknemer moet doen vanaf het moment dat de werknemer de ziekmelding doet. De volgende 5 stappen zijn de belangrijkste:

  • Stap 1 – De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse.
  • Stap 2 – De werkgever stelt binnen 8 weken samen met de werknemer een Plan van Aanpak.
  • Stap 3 – De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
  • Stap 4 – Het UWV stuurt een bevestiging naar de werkgever mét informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar.
  • Stap 5 – Is het niet gelukt om de werknemer aan het werk te krijgen? Dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.
×