Compensatie transitievergoeding definitief

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Met de publicatie van de Regeling compensatie transitievergoeding en de inwerkingtredingsdatum is het één en ander verduidelijkt. De Compensatie is vanaf 1 april 2020 aan te vragen als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Aanvraag compensatie kost werkgevers een uurtje
Ook (transitie)vergoedingen die werkgevers vanaf 1 april 2020 aan werknemers betalen, zal UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat de werkgever de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan zes maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven.
De aanvraag kost de werkgever ongeveer een uur tijd, zo is de verwachting. UWV beslist voor een vergoeding die vanaf 1 april 2020 is betaald in principe binnen acht weken of de werkgever de compensatie krijgt. Wijst UWV de aanvraag af, dan is bezwaar en beroep een mogelijkheid.

Veel documenten nodig voor recht op compensatie
Uit de gegevens moet blijken dat: er sprake was van een arbeidsovereenkomst, hoelang deze overeenkomst duurde, de werknemer ziek uit dienst ging, daarvoor een (transitie)vergoeding is betaald, hoe die vergoeding is berekend én hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren. UWV zal nog een formulier publiceren waaruit blijkt welke documenten precies nodig zijn.
Bron: HR Rendement

Vragen? Laat u terug bellen

×