ASS wat is dat…?

Bij adviesbureau de Overstap werken wij dagelijks met mensen die een indicatie hebben gekregen die past binnen het ASS(= Autistisme Spectrum Stoornis) spectrum. Veel mensen hebben wel eens gehoord van ASS maar weten eigenlijk niet zo goed wat het inhoud.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet wat het inhoudt en in welk opzicht de informatieverwerking van de hersenen van iemand met ASS verschilt ten opzichte van mensen die deze stoornis niet hebben.

Autisme ontstaat al als de hersenen worden gevormd. De verbindingen in de hersenen functioneren anders, waardoor de informatieverwerking ook wat anders verloopt. Autisten raken vaak snel overprikkeld, en kunnen moeilijk onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken. Ook snappen ze soms niet wat andere mensen voelen of bedoelen, en nemen ze een grapje opeens heel serieus. Na een sympathieke begroeting met ‘Hé boef!’ zien ze zichzelf al voor jaren achter slot en grendel verdwijnen. Niet oké!

De autismespectrumstoornis uit zich dus in moeite met sociale omgang, maar ook in herhalend gedrag en zeer specifieke interesses. Zoals treintjes. Door op één ding te focussen, krijgen autisten zichzelf rustig. En dat kunnen ze rustig iedere dag doen. De treinbaan kan dus blijven staan, want autisme duurt ook nog eens een leven lang. Er zijn nog geen medicijnen, en je moet er maar mee leren omgaan. Dat geldt trouwens ook en vooral voor je omgeving. Het aanbrengen van structuur geeft ook rust en is daarom erg belangrijk.

In pakweg 2 minuten geeft Clipphanger in een korte informatiefilm uitleg over ASS. De tekst uit het filmpje kun je ook nog eens nalezen onder de link.

 

Jolande Blankenvoorde
Re-integratieconsulent/jobcoach

 

Vragen? Laat u terug bellen

×