Arbeidsmarkt in Beweging: Uitdagingen voor Werkzoekenden en Werkgevers

De arbeidsmarkt onderging aanzienlijke veranderingen tegen het einde van 2023, waarbij het UWV melding maakte van een overgang van een ‘zeer krappe’ naar een ‘krappe’ situatie na twee opeenvolgende kwartalen van spanning. Niettemin blijft het voor werkgevers moeilijk om geschikt personeel te vinden, zoals blijkt uit recente gegevens van de UWV Spanningsindicator, die nog steeds regionale en sectorale uitdagingen signaleren bij het vinden van gekwalificeerde werknemers.

De krapte op de arbeidsmarkt bereikte een hoogtepunt in het tweede kwartaal van 2022 en bleef tot het vierde kwartaal van 2023 op een ‘zeer krap’ niveau. Een daling in het aantal openstaande vacatures, vooral in sectoren zoals industrie, cultuur en horeca, samen met een toename van kortdurende WW’ers, gaven aanleiding tot deze verandering. Ondanks een algemene afname in krapte blijft het uitdagend voor veel beroepen, waarbij 60 van de 93 beroepsgroepen nog steeds als ‘zeer krap’ worden bestempeld

Om deze uitdagingen aan te pakken, bundelen UWV en gemeenten hun krachten in regionale werkcentra (RWC’s) om werkzoekenden en werkgevers te ondersteunen bij het vinden van werk en het matchen van vaardigheden. Deze samenwerking is van cruciaal belang om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Zie het dashboard Spanningsindicator voor meer informatie over de methodiek achter de Spanningsindicator.

 

Bron: https://www.uwv.nl/nl/nieuws/

Vragen? Laat u terug bellen

×