Aanpassing maximale eigen bijdrage Wmo

In het regeerakkoord was het aangekondigd; in 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen Wmo.
Op dit moment is de algemene maatregel van bestuur (AMvB) nog niet gepubliceerd. Pas na publicatie van de AMvB is bekend of de eigen bijdrage verandert. Het CAK start de voorlichting naar de klanten op, nadat de AMvB definitief is.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze Wmo coaches.

Vragen? Laat u terug bellen

×