quote

Re-integratie heeft mij enorm geholpen!

Wat is re-integratie?

Helaas komt het voor dat een werknemer ziek wordt en dan ook meteen langdurig ziek is. Dit is zowel voor de werknemer nadelig als voor de werkgever en collega’s. Er wordt een arbeidskracht gemist die hard nodig is. Vanaf dat moment is het heel erg belangrijk dat er met alle hulp wordt gewerkt om de getroffen werknemer weer arbeidsfit te maken om te kunnen werken. Dit proces heet re-integratie.

Er zijn verschillende manieren om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen:

 • Re-integratie eerste spoor – Hiermee zal de zieke weer gewoon terugkeren naar zijn of haar baan. Eventueel naar een andere functie, maar wel bij de huidige werkgever.
 • Re-integratie tweede spoor – Het is niet meer mogelijk bij de huidige werkwerkgever passend werk te krijgen maar wél bij een andere werkgever.

 

Wat is re-integratie en hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Vanuit de overheid is de Wet verbetering poortwachter opgesteld om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratieproces. Hierin staat wat de werkgever en werknemer moet doen vanaf het moment dat de werknemer de ziekmelding doet. De volgende 5 stappen zijn belangrijk:

 • Stap 1 – De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse.
 • Stap 2 – De werkgever stelt binnen 8 weken samen met de werknemer een Plan van Aanpak.
 • Stap 3 – De werkgever meldt de zieke werknemer bij het UWV.
 • Stap 4 – Het UWV stuurt een bevestiging naar de werkgever mét informatie over de activiteiten die ondernomen moeten worden in het tweede ziektejaar.
 • Stap 5 – Is het niet gelukt om de werknemer aan het werk te krijgen? Dan moet de werknemer een WIA-aanvraag indienen bij het UWV.

 

Tips bij een snelle re-integratie

Hoe zorg je voor een snelle re-integratie? Bekijk hier een aantal tips voor werkgevers:

 • Start zo snel mogelijk wanneer de re-integratie bekend is over welke functionele mogelijkheden de zieke nog beschikt.
 • Kijk vooral wat de werknemer nog wél kan en denk hierin mee.
 • Win advies in bij de aangesloten arbodienst of een re-integratiebedrijf.
 • Laat een Plan van Aanpak nakijken door een re-integratiebedrijf.
 • Informeer bij het UWV, welke subsidies en voorzieningen er worden aangeboden.
 • Mocht er geen ander werk zijn, werk dan samen met andere bedrijven voor geschikt werk voor de werknemer.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×