Wat kost ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding wordt door de gemeente bekostigd. Er is sprake van een eigen bijdrage die is vastgesteld. In 2021 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de WMO een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- verlagen.

Vragen? Laat u terug bellen

×