Wat doet een loopbaancoach?

De taak van een loopbaancoach is het helpen van mensen die meer succes willen behalen met hun loopbaan. Wanneer iemand komt met een vraag over zijn of haar loopbaan, wordt er goed geluisterd en de juiste vragen gesteld om te kijken waar de behoefte ligt en wat het probleem op dit moment is. Het is belangrijk dat de kernvraag naar boven komt en de coach gaat aan de slag om dit te bereiken. Vervolgens wordt er samen gekeken naar de gewenste toekomstige situatie. Wat wil je bereiken? Wat is jouw doel met coaching? Dan pas kan er worden gekeken hoe een doel vertaald wordt naar een plan.

Een goede loopbaancoach helpt jou om zelf met de antwoorden te komen op kritische vragen. Dankzij kennis en expertise van een loopbaancoach zal de inzicht van een kandidaat vergroten. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een loopbaantest. Met behulp van een test, welke bestaat uit vragen, kan snel inzicht geven in iemand zijn interesses, vaardigheden en persoonlijkheid.

Daarnaast kan een coach ook vertellen wat is opgevallen bij de kandidaat tijdens de coaching. Dit om te helpen een kandidaat bewust te maken van eigen handelingen en gedachtegangen. Hoe meer bewustzijn, hoe meer de men zelf de touwtjes in handen heeft om te veranderen in de richting van het doel.

De resultaten van het loopbaantraject of loopbaangesprek worden meestal geformuleerd in een rapport. Behalve individuele gesprekken bieden sommige loopbaancoaches ook trainingen aan, bijvoorbeeld over netwerken of leiderschap.

×