Wat doet een loopbaancoach?

De taak van een loopbaancoach is het helpen van mensen die meer succes willen behalen met hun loopbaan. Wanneer iemand komt met een vraag over zijn of haar loopbaan, wordt er goed geluisterd en de juiste vragen gesteld om te kijken waar de behoefte ligt en wat het probleem op dit moment is. Het is belangrijk dat de kernvraag naar boven komt en de coach gaat aan de slag om dit te bereiken. Vervolgens wordt er samen gekeken naar de gewenste toekomstige situatie. Wat wil je bereiken? Wat is jouw doel met coaching? Dan pas kan er worden gekeken hoe een doel vertaald wordt naar een concreet plan.

Een goede loopbaancoach helpt jou om zelf met de antwoorden te komen op kritische vragen. Dankzij kennis en expertise van een loopbaancoach zalĀ  het inzicht van een kandidaat worden vergroot. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een loopbaantest. Met behulp van een test, welke bestaat uit verschillende vragen, kan snel inzicht worden verkregen in iemand zijn interesses, vaardigheden en persoonlijkheid.

Daarnaast kan een coach ook vertellen wat is opgevallen bij de kandidaat tijdens de coaching. Dit om te helpen om een kandidaat bewust te maken van eigen handelingen en gedrag. Hoe meer bewustzijn, hoe meer men zelf de touwtjes in handen heeft om te veranderen in de richting van het gewenste doel.

De resultaten van het loopbaantraject of loopbaangesprek worden meestal geformuleerd in een rapport.

Vragen? Laat u terug bellen

×