Wat betekent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)?

Volgens de WMO zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun volwassen inwoners. Daarbij hoort: ‘ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie’.

Participatie wil zeggen: meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld mensen kunnen ontmoeten en het verkrijgen van werk of een zinvolle dag invulling hebben.

Welke ondersteuning de gemeente precies moet bieden is niet vastgelegd in de wet. Daardoor is maatwerk mogelijk. Het resultaat moet zijn dat je zo zelfstandig mogelijk kunt leven en mee kan doen in de maatschappij.

Vragen? Laat u terug bellen

×