Voor wie is een proefplaatsing?

Zodra UWV of de gemeente akkoord gaat mag de aspirant medewerker starten in een proefplaatsing.

Wie komt ervoor in aanmerking? Je kunt zeggen, zij die een  WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW- of Ziektewet-uitkering van UWV ontvangen of onder de banenafspraak (participatiewet) Gemeente valt.

Voorwaarde is verder dat de medewerker niet eerder heeft gewerkt bij de werkgever én dat na de proefplaatsing er in principe een arbeidsovereenkomst van een halfjaar volgt. Verder dient de werkgever te zorgen voor een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden. Wanneer de medewerker een uitkering ontvangt gedurende de proefplaatsing dan stopt zodra de maximale periode van 6 maanden is verstreken.?

Vragen? Laat u terug bellen

×