Voor wie is een proefplaatsing?

Op het moment dat het UWV of de gemeente verwacht dat je moeilijk aan werk kunt komen, kun je in aanmerking komen voor proefplaatsing. Je krijgt hiermee de kans om ervaring op te doen in de functie en ervaren of het ook bij jou past.

  • Er zijn een aantal eisen waaraan je je moet voldoen:
  • Je ontvangt een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW- of Ziektewet-uitkering van UWV of
  • Je valt onder de banenafspraak (participatiewet) Gemeente.
  • Je hebt niet eerder gewerkt bij deze werkgever.
  • Je krijgt zeer waarschijnlijk een contract van minimaal een halfjaar na de proefplaatsing.
  • Je werkgever sluit tijdens de proefplaatsing voor jou een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.

Als je samen met je werkgever kunt laten zien dat een proefplaatsing van 2 maanden niet lang genoeg is, dan kan UWV bij uitzondering toestemming geven voor verlenging van de proefplaatsing. Een proefplaatsing duurt nooit langer dan in totaal 6 maanden.

Wanneer je uitkering tijdens de proefplaatsing stopt omdat de maximale periode is verstreken? Dan stopt de uitkering. Je kunt nog wel doorgaan met de proefplaatsing.

×