Expertise

Wij bieden professionele, resultaatgerichte en flexibele ondersteuning, voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben ter verbetering van de zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Wij beschikken over specifieke expertise op het gebied van: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, asperger, PDD-NOS, verstandelijke of psychische beperking, moeilijk lerende, AD(H)D, borderline, depressieve- of burnoutklachten, (gedeeltelijk-) arbeidsongeschiktheid.
Onze HBO (+) coaches hebben geleerd dat er nooit een standaardbegeleiding is. Zij weten dat ze dieper moeten kijken dan het gedrag van mensen met autisme, dat het gaat om ontdekken, ernaast staan, rekening houden met de omstandigheden, ruimte geven en aanzetten tot eigen regie.

Onze dienstverlening richt zich op de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wij bieden zorgtrajecten aan maar begeleiden en bemiddelen ook naar werk en richten ons o.a. op het (re)-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven vervult hierin een belangrijke rol. De Overstap biedt ondersteuning aan bedrijven met het invullen van de vacatures en ontlast hen hiermee van de administratieve zaken.

Meer informatie over wat De Overstap kan betekenen met betrekking tot Autisme en Werk leest u hier: Autisme en werk.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×