“De Overstap maakt echt verschil”

Kwaliteit is allesbepalend

Kwaliteit en erkenning is in de re-integratie en zorgbranche allesbepalend. De Overstap laat haar werkwijze regelmatig screenen en is een door de overheid erkend re-integratie- en Jobcoachbedrijf die uiteraard borg staat voor kwaliteit.

 

ISO 9001:2015 gecertificeerd

“Er is een kwaliteitshandboek, de processen voor de uitvoerende medewerkers zijn beschreven, aldus de bevindingen van Certiked.
Alle onderdelen voor een goedwerkend kwaliteitsmanagement systeem (KMS) zijn aanwezig, en sinds het fase 1 onderzoek is de systematische samenhang tussen de verschillende onderdelen beschreven. Tijdens een recente methodiekendag is het kwaliteitssysteem (inclusief handboek) toegelicht en besproken met alle medewerkers. De feedback van de medewerkers is verwerkt in de documenten.
De Overstap is een kleine organisatie. De directeur en de vestigingsmanagers zijn van alle zaken en ontwikkelingen op de hoogte, de lijnen zijn zeer kort en eventuele verbeterpunten worden direct opgepakt. Er is een heldere communicatiestructuur die ervoor zorgt dat zaken die spelen snel opgepakt kunnen worden. Deze werkwijze is bevestigd in alle auditgesprekken.”

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Eindcijfer Zorg

Het jaarlijkse onderzoek over de tevredenheid van de zorg die wij leveren zit erop. Met trots delen we mede dat we ook over 2019 een 8,5 gescoord hebben op de klanttevredenheid!

UWV trajecten

Over de periode april 2017 – april 2018 en vervolgens van april 2018 – december 2019 is een klanttevredenheid uitgevoerd door Contenza voor UWV trajecten. Beide cijfers zijn sterk verbeterd en daar zijn we erg blij mee!

2018                                             2019

 

 


Ook de succes-resultaten zijn sterk gegroeid, Werkfit naar 92% en Naar Werk een plaatsingspercentage van 86%!

Erkenningen

Ook andere erkenningen en keurmerken vielen De Overstap ten deel. Omdat deskundigheid en kwaliteit aantoonbaar behoren te zijn, is Adviesbureau De Overstap gecertificeerd in het kader van:

 • Erkend UWV jobcoachbedrijf
 • Blik op werk keurmerk
 • Arcon cliënten Keurmerk Reïntegratie (CKR)
 • Melba-systeem

Wij zijn door de overheid erkend en aangesloten bij:

 • De Nederlandse Vereniging Support (NVS)*.
 • Daarnaast voldoen wij vanuit de WASE (World Association Supported Employment) op mondiaal niveau Europese en Amerikaanse kwaliteitsnormen) aan de gestelde kwaliteitseisen
 • Jobcoaches zijn VCA VOL gecertificeerd door KIWA.
 • (Job-)coaches zijn geregistreerd en/of aangesloten bij de beroepsvereniging.

* De NVS is een vereniging voor organisaties die Supported Employment onderschrijven en uitdragen. De Nederlandse Vereniging voor Support (NVS), die in de European Union of Supported Employment (EUSE), de Nederlandse vertegenwoordiger is, heeft zich ten doel gesteld om het gedachtegoed en de kwaliteit van Supported Employment onder haar leden te bewaken, te verspreiden en te optimaliseren. Supported Employment heeft er toe bijgedragen dat er mogelijkheden voor het verkrijgen en behouden van een betaalde baan voor personen met een handicap tot de mogelijkheden ging behoren.

 

Wij zijn een geregistreerd leerbedrijf voor:

 • ECABO nr. 96011000 (administratief)
 • OVDB nr. 44613 (dienstverlening)
 • Aequor nr. 030T68 (groenvoorziening)

 

Om genoemde keurmerken te behouden, moet Adviesbureau De Overstap (blijvend) voldoen aan hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening.

 

 

Blik op Werk KeurmerkNederlandse Vereniging voor SupportBeroepsverenigingWASEErkend LeerbedrijfErkend Leerbedrijf ECABOWij verzorgen VCA cursussen

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×