Gratis ontwikkeladvies

De overheid heeft via NL Leert Door subsidie voor ontwikkeladvies en scholing beschikbaar gesteld om zowel werkgevers als werknemers te ondersteunen. Er is van 1 december extra subsidie beschikbaar gesteld,  laat uw medewerker/ster er NU gebruik van maken! Aanmelden kan onderaan deze pagina.

Voorlopig is het subsidiebudget op. We zijn in afwachting van de Overheid op een vervolg.

Voor wie is het ontwikkeladvies bedoeld?

Deze regeling geldt voor iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dit geldt voor werkenden en werkzoekenden. Dit zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben of ziek thuis zijn.

 

Wat houdt ontwikkeladvies in?

In een ontwikkeladviestraject ontdekt uw werknemer wat voor werk goed bij hem/haar past, welke mogelijkheden er zijn op de arbeidsmarkt van nu en welke opleiding en ontwikkeling daarbij nodig is. Uw medewerker kan gebruik maken van het ontwikkeladvies indien hij/zij

  • op zoek bent naar ander werk
  • twijfelt of je huidige baan nog wel passend is
  • wilt weten waar de beste mogelijkheden en kansen in de toekomst liggen

 

Wat levert ontwikkeladvies op?

Met een ontwikkeladviestraject krijgt de werknemer de gelegenheid om met een frisse blik naar de toekomst te kijken. De werknemer krijgt inzicht in kwaliteiten, drijfveren, talenten en interesses, scholingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.

Na afloop van het traject is duidelijk waar interesses en mogelijkheden voor werk liggen en hoe uw werknemer daar vervolgens richting aan kan geven. Elk traject wordt afgesloten met een ontwikkelplan met daarin een concreet actieplan.

 

Het ontwikkeladviestraject bij De Overstap

Een ontwikkeladviestraject bestaat uit een aantal individuele coaching gesprekken, thuisopdrachten en een arbeidsmarktscan en wordt afgesloten met een persoonlijk ontwikkelplan. Het traject duurt in totaal één maand.

In de individuele gesprekken komt het volgende aan bod:

  • Situatieschets, arbeidsmarktscan (waar sta je nu en wat zijn je toekomstmogelijkheden)
  • Persoonsprofiel maken waaronder kwaliteiten, vaardigheden en competenties en eisen die je stelt aan reistijd, locatie, arbeidsuren enz.
  • Toekomst oriëntatie waaronder eventueel (om)scholingsadvies
  • Bepreken van eventuele financiële, persoonlijke gevolgen
  • Ontwikkelplan met korte en/of lange termijn acties

Het Ontwikkeladvies kan op verschillende manieren worden ingezet. Je kunt jezelf aanmelden maar het initiatief kan ook vanuit de werkgever komen bijvoorbeeld om aan de verplichtingen vanuit de NOW2.0 te voldoen.
Belangrijk om te weten is dat wat in het traject wordt besproken, tussen deelnemer en loopbaancoach blijft. Er wordt door De Overstap geen informatie verstrekt over deelname of resultaten aan werkgevers. Uiteraard staat het je vrij om resultaten met jouw werkgever te bespreken.

 

Voorwaarden voor de regeling

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld waaraan een ontwikkeladviestraject moet voldoen zoals een verplichte arbeidsmarktscan en een minimum aantal individuele begeleidingsuren. Ook zijn er een aantal administratieve voorwaarden, waaronder het bijhouden van gespreksverslagen, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan, een prestatieverklaring en toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

Voor het aanvragen voor de subsidie hoef je zelf niets te doen. De Overstap registreert dit traject bij de overheid en vraagt na afronding subsidie aan.  De regeling is beperkt geldig en ook de subsidiepot is beperkt. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Dus wees er snel bij!

 

Wil je aan de slag met ontwikkeladvies? Meld je dan NU aan dan nemen wij z.s.m. contact met je op om een afspraak te maken.

Aanmelden

"Met een frisse blik naar de toekomst kijken..."

Neem contact met ons op

Bel me terug
×

×