Testcentrum: beroepskeuzetest, loopbaantest en persoonlijkheidstest

Vanuit ons testcentrum bieden wij diverse testen, coaching en begeleiding aan. Lees hier wat adviesbureau De Overstap voor jou kan betekenen.

 

Competenties testen: beroepskeuzetest en persoonlijkheidstest

De Overstap onderzoekt door middel van een competentietest naar wat sterke en zwakke competenties zijn van de klant. Deze test laat dus zien waar de klant goed in is en waar hij of zij zich nog verder in kan ontwikkelen.

Er kan daarnaast door De Overstap een beroepskeuzetest worden ingezet, om meer inzicht te krijgen in zijn of haar ambities en welke beroepen het best bij hem of haar past. Ook beschikt De Overstap over persoonlijkheidstesten. Een persoonlijkheidstest is een psychologische test om de karaktereigenschappen van een klant inzichtelijk te krijgen.

Deze wordt het meest gebruikt als hulpmiddel bij loopbaanadvisering en kan ingezet worden vanuit De Overstap bij HRM ondersteuning.

Lees meer: Beroepskeuze- persoonlijkheidstest

 

Loopbaanbegeleiding en loopbaantest

Nog meer dan in het verleden wordt loopbaanbegeleiding ingezet bij werknemers die op zoek zijn of de huidige werkzaamheden nog wel passen bij de eigen ontwikkeling of het gevoel hebben op hun tenen te lopen. Ook werkgevers signaleren dit steeds vaker en maken gebruik van loopbaancoaching om uitval van hun werknemer te voorkomen. De Overstap beschikt als hulpmiddel bij loopbaanadvisering over een competentietest of een beroepskeuzetest om meer inzicht te krijgen in ambities en welke beroepen het best bij hem of haar past.

Om het gevoel bevestigd te krijgen voor een carrière switch kan een loopbaantest worden ingezet, waarin wordt gekeken welke richting het best aansluit bij de wensen van een klant. Zo’n test creëert inzicht in kwaliteiten en ambities, waardoor er vanuit de test en begeleiding gerichte loopbaan coaching kan worden toegepast. Om tot een gefundeerd advies te kunnen komen, zet De Overstap naast intake- en begeleidingsgesprekken ook steeds meer een specifieke functiegeschiktheidstest in.

Loonwaardemeting wordt uitgevoerd in opdracht van UWV. Deze meting geeft inzicht in de productiviteit van een medewerker met een ziekte of beperking t.o.v. de uitvoering door een medewerker zonder beperking. Deze meting vindt plaats op de werkplek. Deze meeting wordt veelal toegepast door UWV en Gemeenten i.v.m. vaststellen van loonkostensubsidie.

Om tot een gefundeerd advies te komen, zet De Overstap naast intake- en begeleidingsgesprekken ook steeds vaker een specifieke functiegeschiktheidstest in.

Lees meer: Loopbaanbegeleiding

 

De functiegeschiktheidstest

Dankzij ons testcentrum krijgt u een betrouwbaarder beeld van een (nieuwe) medewerker. Of het nu gaat om een carriereswitsch dan wel om uit te zoeken of een medewerker wel op de goede plek zit, de informatie helpt u en uw medewerker om goede keuzes te maken voor de toekomst. Wij nemen kandidaten een functiegeschiktheidstest af, in combinatie met een aantal gesprekken.

 

Gesprekken en testen

Bij de zoekslag naar werk komt het veelvuldig voor dat een kandidaat niet weet wat bij hem past of soms een functie zoekt die te hoog is gegrepen. Ook bij functieverbeteringen, bijvoorbeeld van een bestaande uitvoerende- naar een leidinggevende functie wil men graag weten of dat een goede keuze is. Niet elke vakman is ook een goede leidinggevende. Om tot een gefundeerd advies te kunnen komen, zet De Overstap naast intake- en begeleidingsgesprekken ook steeds meer een functiegeschiktheidstest in.

 

Unieke uitgebalanceerde test

Onze tests zijn ruim 30 jaar op de markt, telkens doorontwikkeld en dus een uitgebalanceerd geheel. Het meten van cognitieve zaken/denkwijze, beroepsinteresse en gedragsfactoren in één en dezelfde test is uniek. Er is geen andere test die deze drie onderdelen in één  test meet, daar zijn veelal meerdere testen voor nodig. Bovendien doen we validerings- en betrouwbaarheidsonderzoek op basis van 30.000 kandidaten.

 

Gecertificeerd voor alle niveaus

Adviesbureau De Overstap is businesspartner van Profile International Nederland. Al onze medewerkers zijn gecertificeerd voor het afnemen van deze test op alle niveaus. Voorop staat dat de beroepskeuze realistisch moet zijn. Bij het oriënteren op een baan moeten er ook voldoende arbeidsplaatsen op de arbeidsmarkt te vinden zijn. Het Profiel Onderzoek XT is geschikt voor toepassing van vmbo tot en met hbo en academisch niveau.

 

Rapporten ter afsluiting

Na een dergelijk onderzoek is het mogelijk uit meerdere rapporten een keuze te maken:

  • Het rapport met vermelding van de globale match (vanaf 70-75% is dit binnen de match) en de onderliggende matches op de 3 hoofdcriteria: gedragsfactoren,  beroepsinteresse en capaciteiten. Ook de beschrijving van de match per competentieschaal wordt beschreven.
  • Het coachingsrapport: suggesties en aanbevelingen voor u indien de kandidaat de “gematchte” functie aanvaardt. Dit rapport kan ook gebruikt worden  met de suggesties ter overweging of het wel zinvol is om de kandidaat aan te nemen op de “gematchte” functie.

Vragen? Laat u terug bellen

Recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

×